Opvoedingsidealen…

Wat wil je bereiken met de opvoeding van je kind(eren)? Afgelopen weken heb ik diverse artikelen over opvoeden gelezen. Vaak zijn de schrijvers voor- of tegenstanders van straffen en belonen in de opvoeding. Graag wil ik hier iets over kwijt als beheerder van een website met onder anderen beloningskaarten.

Ik denk dat het doel van opvoeding niet is om kinderen in een keurslijf te dwingen en alleen maar te laten doen wat jij als ouder wilt. Ik denk ook niet dat het doel van opvoeding moet zijn dat kinderen alleen maar doen waar zij zelf zin in hebben. Voor mij persoonlijk is het doel van opvoeden om kinderen te leren dat ze onderdeel uitmaken van een gezin, een klas, een wijk, een stad, een land, een wereld … etc. en dat zij binnen deze netwerken zichzelf mogen zijn, maar wel rekening houdend met de belangen van anderen. Daarom vind ik het in de opvoeding belangrijk om kinderen hun eigen emoties te leren herkennen, hun mening te leren verwoorden, maar tegelijkertijd ook te leren om signalen van anderen zien en te luisteren naar anderen.

Je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen leven, maar ook voor dat van anderen om je heen en zelfs voor de wereld … Door je bewust te zijn van wat belangrijk is voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving kun je binnen de grenzen van je eigen mogelijkheden werken aan een betere wereld. Idealistisch?! Onrealistisch?! Misschien wel, maar ik geloof dat we met  elkaar de wereld een beetje mooier kunnen maken en het in ieder geval moeten proberen.

Belonen en straffen zijn enkel hulpmiddelen om gedrag op de korte termijn beheersbaar te maken, daarna kan de opvoeding beginnen …

This entry was posted in DAGBOEK and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.