“Die jongens doen altijd stom!” Hoe zal ik hierop reageren?

Zoon vertelt aan tafel dat twee jongens met voetbal altijd stom doen. Hoe zal ik hierop reageren? 

“Dan moet je maar niet meer met ze voetballen.” “Dan zeg je dat ze niet meer mee mogen doen.” In deze reactie zou ik meegaan in de mening van mijn zoon en bedenk ik een oplossing voor hem.

“Wat doen die jongens dan?” “Waarom vind jij dat ze stom doen dan?” Bij deze reactie laat ik mijn zoon zelf nadenken over zijn opmerking en het gedrag van die jongens.

Wat adviseer je je kind als reactie naar die jongens? Dit hangt er natuurlijk vanaf wat er is voorgevallen. Als je zegt tegen je kind dat hij jou de volgende keer maar moet komen halen, weet je zoon dat jij altijd voor hem klaar staat. Aan de ander kant leert hij niet om zelf de situatie op te lossen. Als je samen met hem nadenkt hoe hij zelf de volgende keer zou kunnen reageren stimuleert dit zijn zelfstandigheid meer. Een derde mogelijkheid is dat hij het gedrag van de jongens anders zou kunnen interpreteren. Als die jongens duwen en trekken bij voetbal willen ze gewoon graag winnen. Dat is niet stom, maar dan is wel belangrijk duidelijke regels te hanteren met z’n allen.

Deze laatste reactie is mijn reactie geweest dit keer. Ik heb eerst een aantal vragen gesteld en maakte daaruit op dat de jongens niet bewust vervelend deden, maar erg fanatiek waren en daardoor overtredingen maakten. Zo zie je maar wat een simpele opmerking al veel op kan rakelen bij een moeder zoals ik.

This entry was posted in DAGBOEK and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.