Wat zijn dat eigenlijk: Dagritmekaarten?

Dagritmekaarten zijn er in allerlei soorten en met verschillende doelen. Het woord dagritmekaart lijkt te zeggen dat de kaart voor een hele dag zou moeten gelden. In de praktijk gebruik je een dagritmekaart om een gebeurtenis, dag of week op te splitsen in overzichtelijke delen. Een week kan je verdelen in weekdagen en weekenddagen. De afzonderlijke dagen kan je opsplitsen doordat de activiteiten op die dag verschillend zijn. Bijvoorbeeld een hele dag naar school of alleen de ochtend naar school, zwemles of overblijven. Als je weer verder gaat kan je per activiteit weer een dagritmekaart maken zoals bijvoorbeeld voor het toiletritueel. En zelfs daarna kan je het nog verder uitsplitsen, door het handen wassen specifiek weer uit te werken in een kaart. Het gaat er om wat je je kind wilt leren, welk overzicht heeft je kind nodig.

Het is van belang te kijken hoeveel informatie en zelfstandigheid je kind aan kan. Het is namelijk zeker niet zo dat hoe meer dagritmekaarten je gebruikt hoe zelfstandiger je kind wordt!

This entry was posted in TIPS and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.