Pesten voorkomen of terugdringen, wat werkt?

In deze folder van het Nederlands Jeugdinstituut lees je meer. Uit recent onderzoek van Bonnet blijkt dat opvoeding van invloed is op het omgaan met pesten. Kinderen die slachtofferschap snel achter zich lieten, hadden ouders die goed luisterden naar hun kind, en hun kind ondersteunden bij het bedenken van oplossingen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, bleken bescherming en directe bemoeienis door ouders niet samen te hangen met verergering van de situatie voor het kind. De kwaliteit van gehechtheid speelde geen duidelijke rol.

De rol van de opvoeding moet wel in perspectief worden gezien. Gegevens over meer dan 2.000 kinderen lieten zien dat de klas van de kinderen de belangrijkste factor is bij het voorkomen van slachtofferschap. Daarna komen kenmerken van de school, buurt en de kinderen zelf. Wel ondersteunen de resultaten dat er voor kinderen een verband is tussen hoe ze zich op school en thuis ontwikkelen. Bonnet bepleit daarom dat scholen en ouders samen optrekken bij het bestrijden van agressie tussen kinderen, juist als kinderen nog aan het begin van hun schoolcarrière staan.

This entry was posted in TIPS and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.