Voortbestaan en ontwikkeling van deze website

In de politiek wordt geroepen dat de nadruk meer op preventie moet liggen. “Hoe voorkomen we dat jongeren in de knel raken?” en “Hoe bereiken we ouders en jongeren met tips en informatie?” Als antwoord op deze vragen is Peer3 in september 2011 gestart met een website met allerlei opgroeikaarten, gecombineerd met een blog over opvoedingsdilemma’s. Een paar maanden na de lancering van de site onder de naam www.gratisbeloningskaart.nl trekt de site honderden bezoekers per dag.

Niet alleen opvoeders waarderen de website, maar ook professionals uit het veld van de jeugdgezondheidszorg, de centra voor jeugd en gezin, gezinscoaches, kinderopvang en onderwijs zijn enthousiast. De opgroeikaarten ondersteunen de adviezen die zij aan opvoeders geven, omdat ze passen binnen de huidige visie van positieve opvoeding (tripleP).[1]

Het succes van de website is boven verwachting. De website en zijn bezoekers verdienen het dat de website met opgroeikaarten blijft bestaan en verder ontwikkeld wordt. Het groeit ons echter boven het hoofd om de website met eigen middelen en tijd te blijven ontwikkelen en onderhouden.  Er is behoefte aan een eenmalige financiële impuls met als doel een website en organisatie die financieel zelfstandig zijn om zo de doelstellingen van de website te borgen.

Dit willen we onder andere doen door de website professioneler neer te zetten, verder uit te breiden en nog meer bekendheid te krijgen. Daarnaast hebben we verschillende ideeën over het genereren van inkomsten via de website.

 Als u het projectplan in wilt zien of van gedachten wilt wisselen over mogelijkheden voor samenwerking, neem dan contact op via hanne@peer3.nl.


This entry was posted in DAGBOEK and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.