Moet mijn kind altijd luisteren naar andere volwassenen?

Als een kind straf krijgt op school en je bent het daar niet mee eens als opvoeder, wat doe je dan? En wat zeg je tegen je kind? Of als de oudere buurman je kind corrigeert en jij vindt zelf dat je kind niks verkeerd deed… 

Hoe je hiermee omgaat heeft alles te maken met hoe je aankijkt tegen de autoriteit van de ander. Wat is autoriteit? Ik bedoel ermee dat je luistert naar iemand en doet wat hij zegt. Iemand heeft dit gezag ofwel autoriteit door zijn functie, positie of rol. Wat is het nut van autoriteit? In een samenleving, school of gezin is het belangrijk dat er regels zijn. Zonder regels wordt het namelijk een chaos. Als er regels zijn moeten deze gehandhaafd worden en daarvoor heb je mensen met autoriteit nodig. Wie heeft autoriteit? De politie heeft autoriteit als het gaat om het handhaven van de wet. De directeur van de school heeft autoriteit over schoolzaken. De juf heeft autoriteit over klassenregels. Oudere mensen hebben autoriteit door hun levenservaring of niet?

Dat iemand autoriteit geniet is niet altijd vanzelfsprekend, er bestaan namelijk cultuur- en generatieverschillen. De autoriteit van de juf of van oudere mensen lijkt tegenwoordig bijvoorbeeld minder groot dan vroeger.

Wat wil ik mijn kinderen leren over autoriteit? Persoonlijk vind ik het belangrijk dat mijn kinderen luisteren naar volwassenen en gehoorzamen. Aan de andere kant wil ik dat mijn kinderen kritisch zijn en zelf nadenken over de gevolgen van hun gedrag. Van volwassenen verwacht ik daarom dat ze zeggen wat kinderen moeten doen en waarom dat zo moet. Als kinderen het echt niet snappen zouden ze netjes kunnen vragen naar de reden, bijvoorbeeld zo: “Ik snap niet zo goed waarom ik het zo moet doen, kunt u het me uitleggen?”  Dat kan volgens mij niet echt verkeerd begrepen worden. Terwijl de vraag: “Waarom moet het zo?” wel brutaal gevonden kan worden.

Mijn reactie op het voorbeeld van de juf die straf geeft en je bent het er als opvoeder niet mee eens: Mijn kind moet de straf gewoon uitvoeren. Als hij/zij niet snapt waarom dan kan je hier samen met je kind naar vragen bij de juf. Vaak zal ook blijken dat de versie van je kind niet dezelfde is als die van de juf… En als ik, na uitleg van de juf, nog steeds niet begrijp dat er straf nodig is? Dan zal ik mijn kind vertellen dat we thuis andere regels hebben, maar dat op school de regels van school gelden. De Juf vindt het belangrijk, dus zal je je zo moeten gedragen.

Waarom ga ik hier zo mee om? Ik denk omdat ik het belang van de regels en de groep/samenleving belangrijker vind dan het individuele belang. Als iedereen maar doet waar hij zelf zin in heeft, hebben anderen daar last van. Als het gaat om iets wat voor jou persoonlijk erg belangrijk is kan je natuurlijk wel de ander(en) uitleggen waarom jij het anders zou willen. Soms kan het dan zijn dat ze daarna toch begrijpen en accepteren dat jij het anders doet.

This entry was posted in DAGBOEK and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.